Hit är alla välkomna
I Östersunds församling som är den största i Härnösandsstift med sina 22 000 medlemmar är det viktigt med öppenhet, tolerans och aktiviteter som inbjuder till gemenskap. Här finns olika verksamhetsområden, allt från en utbredd diakoniverksamhet till en barn- och ungdomsverksamhet vid sidan om alla gudstjänster och körer
– Det ska vara en god och trevlig upplevelse att komma hit, säger kyrkoherde Börje Viklander.
Inom församlingen finns en rad olika kyrkor, den äldsta är från sent 1800-tal. Sedan finns mindre kyrkor som uppförts senare tid. Men det viktigaste i församlingen är människorna, både de som arbetar här och som besöker församlingen i samband med gudstjänster och för olika aktiviteter. Börje berättar att det finns flera verksamhetsgrenar.
–Min egen roll är att leda det operativa ansvaret för min personal samt sköta en del administrativa sysslor och motivera och inspirera min personal, säger Börje.

Inom diakoniverksamheten arbetar fem personer med olika former av socialt arbete. Det består bland annat i att ordna träffar för äldre och personer som är lediga dagtid, men även att hjälpa och stötta socialt utsatta grupper. Det finns även en bred satsning på barn och ungdomar samt konfirmander inom Östersunds församling. Samt ett flertal körer för alla åldrar.
– Vi driver även ett projekt tillsammans med föreningen Sensus. De har bland annat inrett en tyst studio åt oss där församlingsmedlemmar kan spela musik utan att det hörs för andra än musikerna själva, berättar Börje entusiastiskt.

Som om inte det vore nog så hålls över 700 gudstjänster varje år om man räknar in vigslar och begravningsgudstjänster. Det hålls också så kallade Taizémässor som innehåller mycket sånger och inspiration från dess motsvarighet i Frankrike. Genomgående för alla verksamheter är att alla ska känna sig välkomna. De arbetar även för att förbättra samhället i stort genom att erbjuda alternativ till droger och annat elände.
– Om vi kan tillföra kärlek så kan vi ta bort delar av folks rädslor och alla problem som tillkommer på grund av detta, avslutar Börje hoppfullt.

Östersunds Församling

Bransch:
Kyrka

Telefon: 063 – 19 50 02


Email:
borje.viklander@svenskakyrkan.se

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ostersund

Adress:
Östersunds Församling
Box 3083
83103 Östersund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN